Secretariaat : Ter Heide 27- 2270 Herenthout
Dutch Dutch English English French French

Ziekenfonds attesten

Formulier aanvraag sport tegemoetkoming 

  • Verschillende ziekenfondsen geven via hun aanvullende verzekering een tussenkomst in het lidgeld van een sportclub.
  • De bijdrage van de tegemoetkoming varieert van 12€ tot 30€ naargelang het ziekenfonds.
  • Om van deze tussenkomst te genieten dient u een attest “Tussenkomst sportclub” aan te vragen bij uw ziekenfonds.
  • Dit formulier laat je invullen door onze secretaris (na betaling van uw lidgeld)
  • Het ingevulde attest wordt door het lid of de club terugbezorgd aan de mutualiteit.
  • Nadien ontvangt u de tegemoetkoming.
  • Van sommige ziekenfondsen beschikken wij over blanco attesten voor het verkrijgen van     tussenkomst die hieronder kan afprinten.
  •  Hier de linken van de verschillende formulieren.Klik op de afbeelding om uw formulier te downloden
CM
Voorzorg
Liberale
Onafankelijk

Bankrekening : BE52 7310 4281 9209

©Tc-nete2017